Osoba do kontaktu w sprawie procedury certyfikacji:

Leną Chotkiewicz – Koordynatorka Sieci CAL

Tel: 22 121 59 10 wew. 15

Kom. 667 805 599

e-mail: lenach@cal.org.pl

english russia
CAL TV