Aktualności

“CAL-Pracownia Inspiracji” – seminaria podsumowujące.

W imieniu uczestników i realizatorów projektu “CAL-Pracownia Inspiracji” zapraszamy na  seminaria, które odbędą się w woj. kujawsko-pomorskim. W ramach seminariów zostaną zaprezentowane rezultaty projektu „CAL-Pracownia Inspiracji”.

W czasie seminarium podzielimy się naszymi doświadczeniami i wnioskami, które pojawiły się podczas realizowanych działań, w tym pracy z młodzieżą oraz opowiemy o efektach, jakie przyniosła ich aktywność w roli liderów animujących wydarzenia społeczno-kulturalne w ramach stworzonego na Wrzosach Centrum Aktywności Lokalnej na bazie CISTOR SPS. Omówimy także proces aktywizacji zawodowej naszych uczestników oraz formy wsparcia, z których mogli skorzystać w czasie rocznego udziału w projekcie.

Więcej szczegółów na temat seminariów i projektu znajduje się pod następującymi linkami:

Do udziału w spotkaniu zachęcamy zarówno pracowników różnego rodzaju instytucji pomocowych szczebla samorządowego, organizacji pozarządowych, animatorów społecznych, streetworkerów, nauczycieli, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, dziennikarzy, studentów, jak i młodzież zainteresowaną uczestnictwem w podobnych projektach oraz pragnącą poznać owoce działań młodzieży, których projekt zintegrował, zaktywizował i zmotywował do rozwoju.

Projekt “CAL-Pracownia Inspiracji” realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne wraz z partnerem krajowym Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy oraz partnerem ponadnarodowym Stowarzyszeniem BBQ Berufliche Bildung GmbH ze Stuttgartu w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.