Aktualności

„Gościnna Przystań” dla każdego

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” to miejsce, która skupia i aktywizuje mieszkańców zaniedbanej dzielnicy Gdańska. Nie tylko korzystają oni z bogatej „oferty” tego miejsca, ale mogą ją też współtworzyć.

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” powstał w 2010 roku z inicjatywy Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, założonej przez Mariannę Sitek-Wróblewską i Piotra Wróblewskiego. GFIS pozyskał środki na renowację i wyposażenie dawnej siedziby Oratorium, które w latach 90. skupiało mieszkańców jednej z dzielnic Gdańska – Oruni.

„Gościnna Przystań” jest przede wszystkim przestrzenią dla wszelkich sąsiedzkich inicjatyw, bowiem idea tego miejsca opiera się w dużej mierze na samoorganizacji lokalnej społeczności. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że w przyszłości umożliwi to wyłonienie się liderów, którzy będą kontynuować proces dalszego rozwoju dzielnicy.

W Domu Sąsiedzkim mieści się m.in. świetlica dla dzieci oraz „klubik młodych”, a także kącik prasowy i kafejka internetowa, w której prowadzone są warsztaty internetowe dla seniorów. Wszyscy mają możliwość bezpłatnego korzystania z bogatej oferty edukacyjnej skierowanej do ludzi w każdym wieku. Co ważne – beneficjenci mają duży wpływ na kształtowanie programu zajęć oraz zarządzanie przestrzenią DS-u. Odbywają się tutaj nie tylko rozmaite szkolenia, wystawy fotografii oraz dyskusje dotyczące rozwoju dzielnicy, ale i spotkania grupy samopomocowej, próby zespołu muzycznego czy towarzyskie rozgrywki brydża.

Pieniądze na dalszą działalność Domu pozyskiwane są „od projektu do projektu”, co utrudnia zachowanie finansowej ciągłości. Jak dotychczas „Gościnna Przystań” jest dobrze prosperującym ośrodkiem, cieszącym się zaufaniem i popularnością wśród mieszkańców Oruni. Plany na przyszłość zakładają, że będzie mogła sama na siebie zarabiać, na wzór brytyjskich Community Centers.

Marianna i Piotr Wróblewscy od lat podejmują działania na rzecz inicjatyw sąsiedzkich oraz pomocy społecznej. Początkowo działali w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Orunia. Dzisiaj zajmują się zarządzaniem „Gościnną Przystanią”. W Gdańsku prowadzą także Domy dla Dzieci, współtworzą Gdańską Sieć Partnerstw Lokalnych oraz prowadzą edukację finansową w ramach realizacji programu Zaplanuj Swoją Przyszłość. Ten wszechstronnie zaangażowany duet został wyróżniony w konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, organizowanym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się pięć edycji Konkursu, a laureatami zostało 39 animatorów z całej Polski. Pomysł na Konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.