Aktualności

27 maja 2017 odbędą się obchody Warszawskiego Dnia Sąsiada!

Zachęcamy do zorganizowania sąsiedzkiego święta oraz budowania jakościowych sąsiedztw.

Po raz kolejny 27 maja 2017 obchodzimy Warszawski Dzień Sąsiada.

Dla wszystkich chętnych mamy bezpłatny pakiet materiałów Warszawskiego Dnia Sąsiada oraz wsparcie animatorów Q-Ruchu Sąsiedzkiego w przygotowaniach do własnej inicjatywy. Należy zarejestrować swoje sąsiedztwo poprzez stronę: Rejestracja

Zapraszamy do włączenia się w to święto i prosimy o pomoc w dotarciu z informacją o akcji do jak najszerszego grona mieszkańców.

Więcej informacji o akcji: www.inicjatywysasiedzkie.pl

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/776345052518605/ 

Katalog punktów sąsiedzkich: http://inicjatywysasiedzkie.pl/wp-content/uploads/2017/04/DS-punkty-s%C4%85siedzkie-2017.pdf

Niech sąsiedzka moc będzie z nami! :)

Magdalena Czarnecka