Aktualności

Animatorzy Partycypacji Społecznej rozpoczynają szkolenia

Dzięki szkoleniom animatorzy będą sprawnie angażować mieszkańców do działań na rzecz gminy, miasta, powiatu we współpracy z administracją samorządową.W środę (23 lutego) rozpoczyna się cykl szkoleń dla Animatorów Partycypacji Społecznej wyłonionych przez Stowarzyszenie CAL do projektu “Decydujmy razem.”Animatorzy Partycypacji Społecznej, to przedstawiciele samorządów, najczęściej pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych. Ich zadaniem będzie zbudowanie zespołu ds. partycypacji i grupy roboczej złożonej z aktywnych i zainteresowanych sprawami społecznymi obywateli. To oni wybiorą sprawę, którą chcą się wspólnie zająć. Będą pracować nad rozwiązaniem wybranego, ważnego dla danej społeczności problemu. To zadanie ułatwi im wsparcie ze strony projektu Decydujmy razem i ze strony przychylnie nastawionych władz, które zadeklarowały przystąpienie do projektu.

Uczestnicy cyklu szkoleniowego nabędą:

Wiedzę na temat: idei i ram prawnych partycypacji społecznej, funkcji animatora w środowisku, zasad motywowania i angażowania ludzi, narzędzi diagnozy środowiska lokalnego, zmiany społecznej i jej uwarunkowań, partycypacyjnych narzędzi planowania, ewaluacji społecznej, zasad budowania partnerstwa trójsektorowego.

Umiejętności: zarządzania zespołem, moderowania spotkań i warsztatów ze społecznością lokalną, komunikowania się ze społecznością, zarządzania procesem zmiany społecznej, konfliktem i negocjacji.