Regionalne Fora Animatorów Społecznych to interdyscyplinarne grupy animatorów z jednego województwa. Ich współpraca ma na celu z jednej strony wzajemne wsparcie i czerpanie z różnorodności poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, z drugiej – rozwój i promocję animacji i partycypacji w danym regionie.

Pierwszym powstałym w Polsce forum regionalnym jest Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur (FAS WM) powołane przez grupę szkoleniową w 2009 r., po zakończeniu cyklu edukacyjnego Szkoła Animatorów Społecznych, realizowanego w partnerstwie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Dotychczas FAS WM zrealizowało kilka projektów animacyjnych i edukacyjnych przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym ESWIP i CAL. Więcej o FAS WM na stronie www.fas.herold.org.pl

W oparciu o dobry przykład z województwa warmińsko-mazurskiego Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w 2010 roku zaczęło wspierać samoorganizujące się w poszczególnych regionach grupy animatorów społecznych. Działania te są realizowane w ramach dwóch projektów systemowych „Decydujmy razem” i „Tworzenie i rozwijanie usług pomoc i integracji społecznej”. Dotychczas odbyły się spotkania inicjujące Fora w województwie zachodniopomorskim i pomorskim oraz kolejne planowane jest na ostatni kwartał 2011 roku w województwie mazowieckim.

Powstające Fora dla swojego bieżącego działania wymagają zaangażowania regionalnych podmiotów/sojuszników (organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych działających w obszarze partycypacji i animacji itp.), którzy będą wspierać Forum w oparciu o realizowane projekty, zatrudniony personel, bazę lokalową i sprzętową. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu sieci animatorów w swoim regionie.

english russia
CAL TV