Forum Animatorów to cykliczna trzydniowa konferencja, spotkanie animatorów różnych środowisk z całego kraju, służące wymianie doświadczeń i profesjonalizacji wiedzy pomiędzy różnymi grupami animatorów. Obecnie w Polsce metodyka animacji stosowana jest w wielu obszarach życia społecznego i publicznego. Mamy m. in. animatorów kultury, społecznych, lokalnych, zdrowia, pracy, przedsiębiorczości, bibliotek, ekologii, klastrów, socjalnych itp. Wszystkie te grupy łączy pewne wspólne podejście animacyjne, a Forum umożliwia im wzajemne spotkanie. Spotkanie, które oprócz wiedzy i nowych kompetencji, daje animatorom przede wszystkim poczucie siły i sensu własnych działań oraz buduje sieć współpracy opartą na trwałych relacjach.

W ramach Forum mają miejsce warsztaty, wizyty studyjne, debaty i dyskusje problemowe, targi dobrych praktyk. Uczestniczy w nim od 100 do 300 osób. Tradycyjnie organizowane jest w czerwcu, we współpracy z regionalnymi partnerami, ale za każdym razem w innym miejscu Polski.

Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych nawiązuje do już 13-letniej tradycji Forów Aktywności Lokalnej organizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Ostatnie Forum Animatorów odbyło się w Augustowie. Temat forum: Nowy ląd – partycypacja. Jak zmienić oddolne inicjatywy w systemowe rozwiązania? Konferencja została zrealizowane w ramach projektu “Decydujmy razem” i “Tworzenie rozwijanie usług pomoc i integracji społecznej”.

english russia
CAL TV