Aktualności

Animatorzy kultury w terenie

Nasi Animatorzy już 2 miesiące współpracują z domami kultury, które uzyskały dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury.

24 Animatorów z całej Polski pracuje nad wzmocnieniem zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury, centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych. Animatorzy wraz ze społecznościami odkrywają i wspierają oddolne inicjatywy kulturotwórcze realizowane przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Domy Kultury biorące udział w programie, przeprowadzają diagnozę identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej, opracowują zasady ich wyboru i w oparciu o nie typują od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw lokalnych.

Nasi Animatorzy będą wspierali pracę w 50 Domach kultury  na terenie całej Polski do 30 listopada 2013r.