Aktualności

Animatorzy społeczni nagrodzeni

19 września odbyła się uroczysta gala Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Konkurs miał na celu wyróżnienie i wypromowanie najlepszych animatorów społecznych, którzy dzięki pracy w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności

Lista nagrodzonych osób:

 Katarzyna Fedorowicz  – inicjatorka Festiwalu Powiślenia,  zaangażowana w poprawę jakości życia mieszkańców Dzielnicy Śródmieście i budowania jej pozytywnego wizerunku.

 Małgorzata Kotłowska – aktywistka w gminie Czarna Dąbrówka, współautor powstania sieci świetlic środowiskowych dla dzieci oraz Stowarzyszenia „Loko-Motywa”.

 Krystyna Krzyszewska – żarliwa propagatorka idei wolontariatu, inicjatorka Stowarzyszenia „Radlińska Przystań” oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

 Krzysztof Marusiński – wiceprezes Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej, redaktor naczelny czasopisma „Generacja”, motywujący osoby starsze do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 Olga Szkolnicka –autorka wielu działań na rzecz młodych rodziców oraz inicjatorką projektu Opolskie Biznesmamy – wspierającego mamy posiadające działalność gospodarczą.

 Roman Warzecha – wybitny działacz ruchu muzycznego na Śląsku, jeden z głównych realizatorów Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr w Licheniu, a także organizator pielgrzymek muzyków do Watykanu i Sanktuariów Maryjnych.

Forum Animatorów Spolecznych Warmii i Mazur (nagroda specjalna) – wspiera rozwój szeroko rozumianej aktywności jednostek oraz grup oraz tworzy przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnej motywacji oraz wsparcia i integracji środowiska animatorów
społecznych

Konkurs dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu wyróżnienie i promocję działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy

Animatorzy to wyjątkowe osoby, a formuła konkursu musi odpowiadać na tę wyjątkowość. Wszyscy Laureaci w kolejnych latach zostają włączeni w prace Kapituły Konkursu. Przyznane wyróżnienie jest tym ważniejsze, że kandydatów do wyróżnienia w konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany Animator. Dla samego Animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go Ci, z którymi pracuje.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 6 edycji Konkursu, a laureatami zostało ponad 40 animatorów z całej Polski.

Uroczysta Gala Konkursu dla Animatorów Spolecznych im. Heleny Radlińskiej  odbyła się w ramach spotkania „Rzeczpospolita lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”, podczas którego miała miejsce dyskusja i wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na społeczności w perspektywie roku 2020. Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na oddaniu inicjatywy środowiskom lokalnym, a nowatorska forma debaty zapewniła możliwość zabrania głosu wszystkim jej uczestnikom. Rolę ambasadora wydarzenia pełnił Premier Tadeusz Mazowiecki.