Aktualności

Animatorzy społeczni o współpracy

Za nami pierwszy dzień Forum Animatorów Społecznych. Do Waplewa na Mazurach przyjechało niemal sto osób, by dzielić się doświadczeniami związanymi z animowaniem lokalnych społeczności.

W tym roku Forum Animatorów Społecznych skierowane jest do pracowników socjalnych wdrażających pilotażowo Model organizowania społeczności lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej. Spotkanie poświęcone jest różnym obliczom współpracy. Animatorzy, którzy na co dzień animują lokalną społeczność do działań na rzecz najbliższego środowiska i angażują  różnorodnych partnerów na rzecz rozwiązywania problemów tych społeczności, w Waplewie mają szansę zobaczyć jak to robią inni oraz opowiedzieć o swoich doświadczeniami.

Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od podsumowania wdrażania metody Organizowania Społeczności Lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej, które realizowane jest w ramach projektu „Standardy w Pomocy”. W zbliżającej się do końca pilotażowej fazie projektu  uczestniczy 82 pracowników socjalnych z całej Polski, którzy wdrażają metodę OSL w swoich ośrodkach. – Za nami piętnaście miesięcy ciężkiej pracy. Mamy nadzieję, że po zakończeniu fazy pilotażu dalej będziemy w kontakcie i będziemy wspierać się we wprowadzaniu metody OSL w naszych instytucjach – podsumował Paweł Jordan, ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. – Warto pamiętać, że tworzymy awangardę zmian w pomocy społecznej, a wprowadzanie zmian zawsze jest trudne. Ale wierzymy, że to co robimy ma sens i wspólnie zmieniamy sytuację ludzi w społecznościach lokalnych – dodał.

Ciekawym punktem programu była prezentacja pracowników socjalnych, którzy w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Wielką Brytanię i mieli okazję podpatrzeć w jaki sposób pracuje się tam ze społecznością lokalną. Prawdziwym hitem i katalizatorem wyzwalającym zaangażowanie uczestników okazała się jednak gra „W poszukiwaniu współpracy” prowadzona przez jedną z grup uczestników fazy pilotażu. W ramach tego warsztatu uczestnicy Forum prezentowali na scenie hasła związane z tematyką współpracy w społecznościach lokalnych.

Przed nami kolejne dwa intensywne dni Forum, podczas których animatorzy wezmą udział w wizytach studyjnych w instytucjach pracujących z lokalnymi społecznościami, będą uczestniczyć w różnorodnych warsztatach tematycznych czy rozmawiać o organizowaniu społeczności lokalnej z wykorzystaniem metody Open Space.

Forum Animatorów Społecznych w Waplewie odbywa się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.