Aktualności

Babskie ruszenie na dwanaście kół

O tym, jak koniec okazał się początkiem i skąd się wzięły babskie wieczory i glejt podpisany przez „Króla”.Zjednoczenie kół

Pani Jolanta Floraszek przeszło 20 lat pracowała w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Po transformacji rozpadł się w gminie Grodzisk Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.

Wcześniej skupiał koła gospodyń wiejskich. Podczas pracy pani Jola pracowała głównie z kobietami, powołując do życia koła gospodyń, pracując z nimi i je wspierając. Kiedy ośrodki doradztwa rolniczego otrzymały nowe zadania, postanowiła zrobić coś, aby nie zniweczyć lat pracy.

„Coś” doprowadziło do zjednoczenia kół gospodyń wiejskich. Uchro­niło przed rozpadem, którego widmo wisiało w powietrzu. – Zróbmy coś –pomyślała więc pani Jolanta. Później, gdy zaczęła rozmawiać z koleżanka­mi, wpadła na kolejną myśl: załóżmy stowarzyszenie.

Z kapeluszem na głowie

Matką chrzestną została pani wiceburmistrz – pomogła w rejestracji stowarzyszenia.

Tak 5 lat temu zorganizowały babskie ruszenie, którego efektem było powołanie Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. W tej chwili liczy 54 osoby.

Członkinie stowarzyszenia są jednocześnie przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich ze swoich miejscowości. Reprezentują 12 kgw, dzięki czemu zasięg stowarzyszenia dociera do jeszcze szerszej liczby odbiorców (w przeważającej mierze odbiorczyń). Stowarzyszenie skupia aktywne ko­biety, cokolwiek ta aktywność miałaby oznaczać. Nie boją się wyzwań i po­dejmują przeróżne inicjatywy, dzięki którym aktywizują, integrują, edukują i motywują kobiety do działania.

Z okazji 5-lecia istnienia odbyło się spotkanie, podczas którego pa­nie przedstawiły sprawozdanie w formie rymowanki.

Ich pierwszą inicjatywą było Święto Jesieni, w którym uczestniczyło 120 osób.

Organizują także majówki, rajdy rowerowe. Wieczór panieński i wieczór piżamowy to dla nich też nie problem. Każda uczestniczka przygotowuje wówczas jakąś potrawę, wsiadają do autobusu lub na rowe­ry i wyjeżdżają na bezpieczną odległość, aby przypadkiem nie zachciało się wracać do domu. Tam wspólnie spędzają czas, przy okazji zwiedzają i uczestniczą w warsztatach. Z inicjatywy władz lokalnych w partnerstwie ze stowarzyszeniem corocznie organizowane są jarmarki świąteczne. Pod­czas Jarmarku Wielkanocnego wszystkie koła gospodyń wiejskich pre­zentują stoły wielkanocne, na których pojawiają się potrawy i ozdoby przygotowywane przez członkinie kół gospodyń. W chwili obecnej Jar­mark Wielkanocny jest całodziennym wydarzeniem przyciągającym tłumy mieszkańców gminy.

Majówki powiązane są ze szlakiem drezynowym, uczestnicy, jadąc drezynami, wstępują na zielony mosteczek, do „słodkiego zaułka”, gdzie czeka słodki poczęstunek, w „grocholandii” można posilić się grochówką. W tym roku zaplanowano już bal kapeluszowy, na który biletem wstępu będzie kapelusz na głowie.

Glejt podpisany

Stowarzyszenie zrealizowało również projekt Babskie Wieczory. W jego ra­mach odbył się cykl warsztatów: organizowano prezentację potraw, ozdób przygotowanych z darów natury, czyli wszystkiego, co można znaleźć w lesie, były warsztaty kosmetyczne (panie uczyły się makijażu, układa­nia fryzur). Część warsztatów była zorganizowana pod hasłem „Pokaż, co potrafisz”. Było malowanie, gotowanie, haftowanie, dzierganie. Część za­jęć obejmowała zajęcia sportowe, podczas których panie odbyły szkolenie z nordic walkingu i maszerowały po lasach. Co roku organizują również wyjazdowe Kolacje Wigilijne. Miejsce wybierają wspólnie z burmistrzem. Uczestniczy on w kolacji, traktowany jak „Król”. Podczas wigilii są śpiewa­ne kolędy, składane życzenia, rozdawane prezenty, które wręcza Gwiazdor. Tak to podczas jednej z wigilii „Król” podpisał glejt przygotowany przez Gwiaz­dora, w którym zobowiązał się do wybudowania świetlicy w jednej z wsi.

Mieszkańcy cieszą się teraz nową świetlicą.

Okiem animatora regionalnego CAL:

Działania Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wpisują się w filary: współpraca i wspólne działanie. To przykład bardzo dobrej współpracy z władzami lokalnymi. Władze wspierają panie na każdym niemal kroku, a samorząd jest otwarty w stosunku do inicjatyw przez nie podejmowanych. To dobry przykład współpracy organizacji pozarządowej z samorządem, można zauważyć tu wzajemny szacunek i partnerstwo. Panie realizują swoje cele, jednocześnie wykonując zadania gminy: wspieranie aktywności lokalnej i dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców.

Wspólne działanie to 12 kół gospodyń wiejskich, które podejmują nowe wyzwania, szkolą się i rozwijają. Efekty, jakie osiągają, są zasługą mądrego zarządzania przez władze stowarzyszenia. Prezeska stowarzyszenia pani Dorota mówi: „Najważniejszy jest szacunek dla drugiego człowieka i poczucie humoru”. W stowarzyszeniu spotykają się kobiety w różnym wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Umiejętne czerpanie korzyści z tej różnorodności oraz wzajemne uzupełnianie się, regularne spotkania i szczere rozmowy – wszystko to jest drogą do ich sukcesów.

Opisana historia jest częścią publikacji „Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk, tom III” wydanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. To zestaw ponad 30 inspirujących mini-reportaży o tym jak lokalne społeczności potrafią brać sprawy w swoje ręce.

Jak mieszkańcy białostockiego bloku zrobili wystawę fotografii i filmów w suszarni na 11. piętrze? Co wynikło z przygotowania przez mieszkańców Pogorzyc wirtualnej księgi swojej wsi? Jakie korzyści przynosi lokalne partnerstwo działające na Starym Przedmieściu w Gdańsku? Te i wiele innych historii znajdziemy w najnowszym Katalogu praktyk Aktywnych społeczności. Opowieści są różne, ale każda z nich pokazuje ludzi, którzy podejmują inicjatywy zmieniające ich samych i otoczenie, w którym żyją. Historie wzbogacone są komentarzami animatorów regionalnych CAL, które wnoszą do nich refleksję na temat tego jak powstaje i jak funkcjonuje aktywna społeczność.

Książka jest wynikiem pracy kilkunastu animatorów społecznych CAL z całej Polski. Co roku przyglądają się oni wybranym społecznościom lokalnym i inicjatywom przez nie podejmowanym. Starają się je poznać, zrozumieć i opisać.

Do pobrania: Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk, tom III

Publikacja została wydana w ramach projektu “Tworzenie i Rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.