Pomysł na Konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Wierzymy (i doświadczenia to potwierdzają), że warto jest pokazać światu zarówno ludzi, którzy tak wiele robią w środowisku lokalnym, jak również promować animacyjne sposoby pracy w społeczności i ze społecznością lokalną.

Dzięki Wam wyróżniliśmy wiele osób, które motywują, wspierają, działają. (Zobacz: Zakładka Laureaci).

Czym jest nagroda im. Heleny Radlińskiej

Animatorzy to wyjątkowe osoby, formuła konkursu musi odpowiadać na tę wyjątkowość. Wszyscy Laureaci w kolejnych latach zostają włączeni w prace Kapituły Konkursu. Przyznane wyróżnienie jest tym ważniejsze, że kandydatów do wyróżnienia w konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany Animator. Dla samego Animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go Ci, z którymi pracuje.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL,  do roku 2014 Konkurs był realizowany we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego.  Aktualnie Konkurs przybrał szerszą formę pod nazwą:

ANIMATORZY SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE