Aktualności

Biblioteka inspiruje do aktywności

Dobiega końca nasz projekt „Gruzińskie biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne”

Na ostatnim etapie po wizycie studyjnej w Polsce uczestniczki projektu, bibliotekarki z Zachodniej Gruzji (regiony Imereti i Guria), w większości z bardzo małych miejscowości i wiosek miały za zadanie zainicjować i przeprowadzić projekty społeczne dla mieszkańców swoich miejscowości. Skąd czerpały pomysły? Z tego co zobaczyły podczas wizyty studyjnej w Polsce w bibliotekach małych i dużych, nowoczesnych i z tradycjami naukowymi, specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych i z ambicjami bycia miejscem dla przedsiębiorców. Wszystko co zobaczyły w ciągu tygodnia w Polsce zostało skrupulatnie sfotografowane, nagrane, a po powrocie przekazane na spotkaniu kolegom i koleżankom po fachu, którzy nie mieli tak fantastycznej okazji bezpośredniego kontaktu z polskimi bibliotekarzami i bibliotekarkami. Materiał po wizycie pojawił się na Forum dla bibliotekarzy, które zostało utworzone specjalnie dla bibliotek w Gruzji (www.georgia.cal.org.pl) w ramach poprzedniego projektu współfinansowanego  z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Warto przy okazji dodać, że za pomocą Programu RITA udało nam się kontynuować działania wcześniej rozpoczęte wspólnie z naszymi partnerami z Gruzji i Polski (FRSI) w obszarze rozwoju bibliotek, uzupełniając to, czego nie udało się zrealizować przy poprzednich inicjatywach.

Tematyka realizowanych przez biblioteki projektów społecznych jest bardzo różnorodna, a inicjatywy dotyczą spraw, które są bardzo bliskie mieszkańcom. Są to sprawy związane z angażowaniem we wspólne działania i wyciągnięciem z domów starszych osób, organizowaniem zajęć dla niepełnosprawnych, przeprowadzeniem wywiadów z osobami, które współtworzyły najstarszą bibliotekę w Kutaisi, uporządkowanie starych pomników.

Na przykład partner naszego projektu Głowna Naukowa Biblioteka w Kutaisi postanowiła odtworzyć historię powstania najstarszej biblioteki w Imereti. Inspiracją była wizyta w Stowarzyszeniu „Karta” w Warszawie i zaprezentowane tam podejście do źródeł wiedzy na temat losów poszczególnych ludzi. W archiwum biblioteki zostały zebrane dane o najstarszych pracownikach biblioteki i przeprowadzone z nimi wywiady. Symbolicznie pierwszego wywiadu udzieliła najstarszą była bibliotekarka, która ma w tej chwili 90 lat. Okazało się, że każda z tych osób przyczyniła się do tworzenia fundamentów biblioteki, a za każdą opowieścią kryje się ciekawa historia godna osobnej książki. Jedna z wiejskich bibliotek  zainicjowała projekt „Chcę mieszkać w czystej Lichauri”. Biblioteka razem z partnerami lokalnymi: samorządem, muzeum, zaproponowała mieszkańcom sprzątanie w jednym z centralnych miejsc wsi i w okolicach ruin zamku gruzińskiej Carycy Tamary. Nigdy dotąd biblioteka nie podejmowała takich działań, mieszkańcy mówili o inicjatywie biblioteki z szacunkiem.

Razem z partnerami szukamy nowych możliwości wymiany doświadczeń i pomysłów aby kontynuować naszą współpracę. Bibliotekarki z Gruzji przekonują się, że biblioteki mogą być miejscem aktywnym, nowoczesnym i atrakcyjnym i ważnym dla mieszkańców.

Relację ze realizacji społecznych projektów można znaleźć na http://www.georgia.cal.org.pl

Lena Chotkiewicz

Koordynatorka projketu

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od kwietnia bieżącego roku realizuje projekt „Gruzińskie Biblioteki – nowoczesne, aktywne, atrakcyjne!”. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w regionie” – RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Partnerzy projektu: FRSI oraz Głowna Biblioteka Naukowa im. Ilii Czawczawadze w Kutaisi.