Aktualności

Biblioteka to więcej niż wypożyczalnia książek

O tym co dla biblioteki oznacza otrzymanie Certyfikatu CAL – mówi Aleksandra Zawalska-Hawel dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich.

Co sprawiło, że zdecydowaliście się ubiegać o Certyfikat Jakości CAL?

Gdy tworzyliśmy „Strategię rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich do roku 2015” jako jeden z celów operacyjnych postawiliśmy sobie uzyskanie certyfikatu jakości ISO. Jak wiadomo jest to system porządkujący, wspomagający zarządzanie organizacją. Lecz gdy na pierwszym Kongresie Bibliotek w Warszawie poznałam Panią Martę Henzler i tam dowiedziałam się o CALu, pomyślałam: to coś dla nas! Skoro działamy w obszarze kultury, skoro dokładamy wszelkich starań, aby zaktywizować naszą społeczność, to Certyfikat Jakości przyznany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL byłby dla nas równie cenny jak ten wg normy ISO, a być może nawet cenniejszy, zwłaszcza dla naszych użytkowników – tych obecnych i przyszłych – ponieważ daje świadectwo, że takim centrum aktywności lokalnej jesteśmy.

Skąd wzięła się wiedza na temat pracy metodą CAL?
Jak już powiedziałam, pierwsza informacja na ten temat to było spotkanie z Panią Martą. Potem upłynęło trochę czasu, byliśmy pochłonięci realizacją różnych projektów, kreowaniem nowych przedsięwzięć i trochę brakowało czasu na zgłębienie tematu. Ale przy jakiejś okazji wpadło mi rękę Wasze wydawnictwo i pomysł od razu odżył. Oczywiście przeglądnęliśmy stronę internetową CALa i od razu zadałam Pani Marcie pytanie, co trzeba zrobić, aby otrzymać Certyfikat. Okazało się, że regulamin jasno określa zasady. Potem wizytacja Pani Leny Chotkiewicz, rzeczowa, konstruktywna i jak widać owocna!

Zazwyczaj wdrażanie nowych metod pracy wiąże się z wprowadzeniem zmian do codziennego funkcjonowania placówki, zmian w pracy zespołu. Jak sobie z tym poradziliście?
Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że w naszym przypadku nie było żadnej rewolucji. My po prostu tak pracujemy. Jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i kreatywności całego zespołu pracowników Piekarskiej Biblioteki. Aktywizują środowisko lokalne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu pokolenia 55+ i marginalizacji młodzieży ze środowisk zagrożonych. Budują w naszym mieście świadome społeczeństwo obywatelskie, upowszechniają kulturę lokalną i pielęgnują piekarską tradycję. To wspaniały team ludzi odpowiedzialnych i oddanych sprawie upowszechniania szeroko rozumianej kultury, z konkretnymi planami kolejnych ciekawych przedsięwzięć. I za taką postawę serdecznie im dziękuję.

Otrzymaliście Certyfikat – co dla Was to oznacza?
Przede wszystkim wielką radość, że doceniono naszą pracę. Ale także zaszczyt i mobilizację do podejmowania nowych wyzwań w pracy z piekarską społecznością, ale nie tylko. Wciąż nawiązujemy nowe kontakty, rozszerzamy zasięg naszej działalności. Uzyskanie Certyfikatu CAL jest znakomitą okazją do nawiązania współpracy z Ośrodkami Certyfikowanymi na terenie kraju w celu wzajemnej wymiany doświadczeń. Być może ktoś skorzysta z naszych rozwiązań, albo my sięgniemy po czyjś sprawdzony „przepis”. Certyfikat Jakości CAL daje także możliwość uczestniczenia we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie, co zwiększa szansę na ciągłe doskonalenie. Dla mnie osobiście uzyskanie Certyfikatu CAL przez bibliotekę, którą zarządzam, ma także dodatkowe znaczenie i niesie dodatkową satysfakcję, ponieważ jestem certyfikowanym menagerem jakości TUV NORD.

Gdyby Pani miała krótko określić czym ma być biblioteka w czasach obecnych, co by Pani powiedziała?
Dzisiejsza biblioteka powinna być jakościowo inna niż większość bibliotek, które znaliśmy dotąd. Nie może spełniać tylko roli wypożyczalni książek, lecz musi stać się centrum informacyjnym i kulturalnym. Postrzegam ją jako miejsce, które wciąż pozytywnie zaskakuje! Dlatego wciąż musi wzbogacać swój udział w kreowaniu życia kulturalnego lokalnych społeczności, z jednakową troską programując ofertę dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Musi stać się po prostu centrum aktywności lokalnej.

Sieć Centrów Aktywności Lokalnej CAL tworzona na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) – to sieć instytucji społecznych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

 

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.

Fot. Adam Mikosz