Aktualności

Biblioteka w Borkach: Jak ugryźć 10 tysięcy

Dotychczas Gminna Biblioteka Publiczna  w Borkach dostawała co rok zaledwie 2 tys. zł na zakup nowych książek. Dzięki aktywności biblioteki udało się tę kwotę zwiększyć aż pięciokrotnie!

Biblioteka w Borkach (woj. lubelskie) bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach projektu bibliotekarze przechodzą cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki. Między kolejnymi sesjami szkoleniowymi uczestnicy wykonują „prace domowe”, które stanowiąc element planu rozwoju biblioteki, pomagają im zastosować wiedzę wyniesioną z kursu do potrzeb własnej placówki.

Pierwszym zadaniem, które mieli wykonać kursanci było przygotowanie misji, wizji i analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) biblioteki oraz zaprezentowanie ich na spotkaniu dla przyjaciół i potencjalnych przyjaciół biblioteki.

Krystyna Maksymiuk, dyrektor Biblioteki w Borkach na spotkanie postanowiła zaprosić Komisję ds. Kultury i Oświaty działającą w ramach Rady Gminy oraz wójta. – Skład komisji po ostatnich wyborach samorządowych znacznie się zmienił, duża część radnych nie znała specyfiki działalności biblioteki. To była bardzo dobra okazja, aby przy kawie i ciastku zaprezentować nie tylko misję i wizję placówki, ale też opowiedzieć o prowadzonej przez nią działalności  – wyjaśnia Krystyna Maksymiuk.

Radni byli oczarowani różnorodnością działań podejmowanych przez bibliotekę: placówka prowadzi lekcje angielskiego, pokazy filmowe dla dzieci,  a nawet wydała książkę na temat historii gminy. – Szczególną uwagę gości zwróciła Izba Regionalna działającej przy bibliotece – wspomina dyrektorka. W izbie zgromadzono wiele ciekawych pamiątek związanych z historią gminy przekazanych przez córkę ostatniego właściciela majątku Borki.

Po spotkaniu z radnymi, podczas sesji Rady Gminy, przewodniczący Komisji złożył wniosek o zwiększenie w budżecie na 2012 r. kwoty przeznaczonej na zakup nowych książek z 2 do 10 tys. zł. Wniosek został przyjęty!

- Biblioteka w Borkach bardzo aktywnie uczestniczy w warsztatach. Świadczy o tym nie tylko aktywność Pani Krystyny na sesjach szkoleniowych, ale też staranne realizowanie zadań między sesjami – mówi Anna Pawłowska, trenerka prowadząca szkolenia w ramach PRB. – W moim odczuciu to właśnie udział biblioteki w Programie był impulsem do tego, aby otworzyć się na współpracę z lokalnymi władzami, a w konsekwencji zdobyć dodatkowe środki na zakup nowych książek – ocenia trenerka.

Pozytywny wpływ PRB na placówkę dostrzega również sama Krystyna Maksymiuk. – Biblioteka dostała skrzydeł. Nie chodzi tylko o sprzęt, który dostaliśmy, ale również inicjatywy, w które się angażujemy. Myślę, że właśnie to przekonało radnych do tego, aby zainwestować w to miejsce – zastanawia się nasza rozmówczyni.

Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  odpowiada za cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolonych zostanie około 3300 osób, organizację 18 konferencji podsumowujących w każdym województwie (w I rundzie PRB) oraz pracę z kadrą trenerską i opiekunami grup.

Projekt rozpoczął się w 2009 i potrwa do 2013 roku.