Aktualności

Biblioteki zawiązują partnerstwa lokalne

Od marca do końca września CAL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek będzie pomagał bibliotekarzom tworzyć lokalne partnerstwa. Wsparcie otrzyma prawie 130 bibliotek uczestniczących w projekcie.

W ramach nowego zadania, które realizowane będzie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ponad trzydziestu trenerów, prowadzących w ramach PRB warsztaty planowania rozwoju biblioteki, będzie także pełnić funkcje animatorów lokalnych partnerstw. Wsparcie w tym zakresie otrzyma wszystkie 128 bibliotek wiodących z II rundy PRB.

Merytoryczną opiekę nad nowym zadaniem sprawują cztery ekspertki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: Grażyna Gnatowska, Ewa Chromniak, Karolina Furmańska i Beata Pawłowicz.

W dniach 11-12 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne trenerów/animatorów, realizujących nowe zadanie. – Spotkanie miało na celu przygotowanie się trenerów do wspierania bibliotek w budowaniu lokalnych partnerstw – mówi Bogna Włodarczyk, koordynatorka projektu edukacyjnego CAL w Programie Rozwoju Bibliotek. – Doprecyzowaliśmy zasady współpracy między bibliotekami a animatorami, zapoznaliśmy się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia partnerstw, podsumowaliśmy też wsparcie jakie biblioteki uzyskały w tym zakresie w I rundzie PRB i przyjrzeliśmy się perspektywom, jakie mają biblioteki i ich partnerstwa w drugiej rundzie Programu – wyjaśnia koordynatorka.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w 2009 roku wydało publikację „Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych”. Jej autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób w swoim środowisku zbudować prawdziwe i perspektywiczne lokalne partnerstwo. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką partnerstw lokalnych zapraszamy do lektury!

„Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych”

Publikacja w wersji tradycyjnej dostępna jest również w bibliotece Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Program Rozwoju Bibliotek ma na celu wzmacnianie potencjału bibliotek – przekształcanie ich w ośrodki aktywności lokalnej, gdzie poza wypożyczeniem książki można skorzystać z Internetu, wziąć udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach, przyjść na spotkanie z aktorem, pisarzem, sportowcem.

Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada za cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki (zmiana instytucjonalna i środowiskowa) oraz serię szkoleń specjalistycznych – w sumie przeszkolonych zostanie około 3300 osób, organizację 18 konferencji podsumowujących w każdym województwie (w I rundzie PRB) oraz pracę z kadrą trenerską i opiekunami grup.

W II rundzie Programu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada również za udzielenie wsparcia przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw bibliotekarzom ze 128 bibliotek wiodących.

Projekt rozpoczął się w 2009 i potrwa do 2013 roku.