Aktualności

Biblioteko weź udział w konkursie „Partnerstwo – to nas kręci!”

Konkurs „Partnerstwo – to nas kręci!” jest skierowany do 31 bibliotek i ich partnerów uczestniczących w I lub II rundzie Programu wspierania partnerstw bibliotek.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Głównym celem konkursu jest wsparcie i promocja partnerstw, które w okresie realizacji Programu będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, poczynią największe postępy oraz wykażą się kreatywnością w planowaniu swoich działań na rzecz społeczności lokalnych. 

Wygraj film – spot reklamowy prezentujący Wasze działania w dziedzinie budowania współpracy partnerskiej w Twojej społeczności lokalnej!

Jeśli…

 • Jesteś jedną z 31 bibliotek z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu pogłębionego wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek?
 • Prowadzisz aktywną i kreatywną współpracę międzysektorową z samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi na rzecz społeczności w Twoim regionie?
 • Planujesz zrealizować nowe działania i jesteś w trakcie planowania rozwoju współpracy partnerskiej?
 • Chcesz podzielić się pomysłami i realizacjami z szerszym gronem?

 Twoja odpowiedź na pierwsze pytania konkursowe brzmi TAK?

Weź udział w konkursie „Partnerstwo – to nas kręci!” i wygraj film – spot reklamowy prezentujący Wasze działania w dziedzinie budowania współpracy partnerskiej w Twojej społeczności lokalnej.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie www.cal.org.pl.

Do 31 lipca 2014 roku prześlij poprawnie wypełniony Formularz Konkursowy!

Co obejmuje nagroda?

 • sfinansowanie 3-minutowego spotu reklamowego, będącego świetnym narzędziem promocyjnym i okazją do kreatywnego spędzenia    czasu
 • przekazanie elektronicznej broszury, zawierającej informacje pomocnicze dotyczące przygotowania i realizacji spotu reklamowego
 • opracowanie scenariusza nagrania spotu na podstawie przesłanych prac konkursowych
 • konsultacje przed nagraniem z liderem danego partnerstwa w celu doprecyzowania scenariusza nagrania spotu
 • realizację (nagranie) spotu w lokalnym środowisku partnerstwa
 • montaż spotu
 • przekazanie Laureatowi spotu reklamowego wraz z prawami do jego eksploatacji
 • promocję zrealizowanego spotu reklamowego w ramach Konkursu na stronach internetowych www.biblioteki.org, www.cal.org.pl    oraz na stronach serwisów społecznościowych Organizatora Konkursu i FRSI (Facebook, YouTube), docierających łącznie do ponad 10 000 użytkowników.

 Kto otrzyma nagrodę?

Nagrodę w konkursie otrzymają trzy partnerstwa, które w okresie realizacji Programu będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, poczynią największe postępy oraz wykażą się kreatywnością w planowaniu swoich działań.

 Kto dokona wyboru Laureatów?

            Wyboru partnerstw, które otrzymają możliwość kompleksowej realizacji
3-minutowego spotu reklamowego w lokalnym środowisku partnerstwa, dokona Komisja złożona z animatorów prowadzących wsparcie doradcze, trenerów i osób ściśle związanych z Programem.

 Kiedy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu?

            Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 sierpnia 2014 roku.

 Z kim możesz się skontaktować w sprawie konkursu?

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy kierować do Koordynatora Programu CAL – Aleksandry Kaźmierak, na adres e-mail: aleksandrak@cal.org.pl z dopiskiem: konkurs „Partnerstwo – to nas kręci”.

 Dokumenty konkursowe

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Zasadami Konkursu pełnym Regulaminem Konkursu oraz jego załącznikami:

Zasady konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Formularz Konkursowy

Załącznik nr 1 do Formularza Konkursowego

Załącznik nr 2. Formularz dotyczący ochrony danych osobowych i wizerunku

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

O Programie Rozwoju Bibliotek w Polsce:

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie realizowane w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń i lepiej służyć mieszkańcom małych miejscowości. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej na stronie www.biblioteki.org.