Aktualności

CAL ambasadorem “FIO-Mazowsze Lokalnie”

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła start pierwszego konkursu na mikrodotacje

Mikrodotacje przeznaczone są dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia br. W ciągu trzech lat operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie planują przekazać ponad 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji do 5 tys.

Konkurs ten jest pierwszym z cyklu, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach całego programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, w ciągu najbliższych 3 lat zostanie rozdystrybuowane ponad 2,1 mln złotych w formie mikrodotacji. Tylko w 2014 roku na realizatorów lokalnych działań czeka ponad 600 tys. zł. Wnioski w konkursie można składać do 12 sierpnia 2014 roku.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Do grona Ambasadorów FIO zaproszone zostały osoby, organizacje, instytucje, które swoimi działaniami, doświadczeniem i wiedzą wypracowały sobie autorytet wśród społeczności lokalnych i dzięki temu w naturalny sposób mogą zachęcać swoje otoczenie do wzięcia udziału w programie. Jest to blisko 40 organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej z terenu całego Mazowsza, które będą aktywnie uzupełniać działania Partnerów projektu.

Do pełnienia funkcji ambasadora programu został zaproszony także CAL. Zapraszamy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na spotkania informacyjne, które odbędą się w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy ul. Paca 40 w dniach 30.07.2014 o godzinie 12:00 oraz 04.08.2014 o godzinie 18:00.

 

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”: