Aktualności

CAL z nominacją do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego”.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zostało nominowane do Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej „Dla Dobra Wspólnego” w kategorii “Dzieło – przedsięwzięcie, projekt”.

Prezes Stowarzyszenia CAL Bohdan Skrzypczak wspólnie z Seniorkami zaangażowanymi w projekt „Nakręceni na działanie!” dofinansowany w ramach rządowego programu ASOS 2016 wzięli udział w uroczystej gali finałowej, która miała miejsce 9.12 w Pałacu Prezydenckim.

Laureatem w kategorii „Dzieło – przedsięwzięcie, projekt” została Fundacja Court Watch Polska. Gratulujemy!

Idea Nagrody:

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

Celem Nagrody jest:

– wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;

– wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;

– umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;

– zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Człowiek – lider,
  2. Dzieło – przedsięwzięcie, projekt,
  3. Instytucja – organizacja

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z trzech nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

Źródło: http://www.prezydent.pl

Zdjęcia:  źródło własne/ Oficjalny Serwis Fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP:

Nagroda_Dzieło_2

Nagroda_Dzieło_3