Aktualności

Certyfikat CAL dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie!!!

Najważniejszym z zasobów, jakie mają wszystkie społeczności, jest gotowość do działania na rzecz czegoś na czym im zależy. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie wiedzą jak te zasoby wydobyć.

1. Co sprawiło, że zdecydowaliście się ubiegać o Certyfikat Jakości CAL?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie na Certyfikat Jakości CAL pracował wiele lat.  Działania środowiskowe rozpoczęliśmy w 2006 roku – kiedy to została zorganizowana Wigilia dla samotnych podopiecznych Ośrodka i pozostałych samotnych mieszkańców gminy Mieroszów. Od tego czasu do życia powołane zostały – Klub Seniora (2007), Klub Wolontariatu przy OPS (2008), Klub Seniora w Unisławiu Śląskim (2008). Rokrocznie realizujemy działania środowiskowe w postaci projektów konkursowych, imprez okolicznościowych, warsztatów, koncertów, rajdów, spotkań integracyjnych. Wszystkie działania mają na celu rozwój społeczności lokalnej, który umożliwia mieszkańcom gminy osiąganie wyższej jakości życia, oraz okazję do rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. Posiadanie certyfikatu Cal świadczy o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie nie jest tylko urzędem lecz przyjacielem społeczności lokalnej.

2. Skąd wzięła się wiedza na temat Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej, za wdrażanie którego jest przyznawany Certyfikat Jakości CAL dla instytucji pomocy i integracji społecznej?

Pracownik socjalny z Mieroszowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczył w fazie pilotażowej projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całościowo projekt obejmował wypracowanie, przetestowanie w ramach pilotażowych wdrożeń standardów usług i instytucji pomocy i integracji społecznej, między innymi Modelu OSL.

3. Wdrażanie nowych metod pracy wiąże się z wprowadzeniem zmian do codziennego funkcjonowania placówki, zmian w pracy zespołu. Jak sobie z tym poradziliście?

Nasz zespół był solidnie przygotowany do pracy – zawdzięczamy to licznym szkoleniom na których zdobyliśmy wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy przy Organizowaniu Społeczności Lokalnej. Za  OSL w Mieroszowskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny pracownik socjalny, któremu został zmniejszony etat na rzecz pracy z OSL.

4. W jakich okolicznościach nastąpiło wręczenie certyfikatu?

Wręczenie certyfikatu odbyło się dnia 20.02.2015 roku w Mieroszowie, podczas zorganizowanego uroczystego spotkania. W spotkaniu uczestniczyli – burmistrz miasta Mieroszów, przewodnicząca rady, kierownik PUP,  kierownicy i dyrektorzy zaprzyjaźnionych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy współpracujący z OPS w Mieroszowie oraz pracownicy Ośrodka. Na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Buziewicz został wręczony Certyfikat Jakości CAL przez przedstawiciela Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie Pana Zenona Matuszko. Spotkanie urozmaicił występ zespołu Irysy w skład którego wchodzą członkowie klubu Seniora oraz występ dzieci ze świetlicy Muchomorki.

5. Otrzymaliście Certyfikat – co dla Was to oznacza?

Otrzymanie Certyfikatu to niewątpliwy sukces. Jesteśmy dumni, że nasza praca spotkała się z uznaniem. Jesteśmy gotowi do kolejnych działań związanych z OSL. Otrzymanie Certyfikatu stało się impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań.

 

Alicja Tempes

Pracownik socjalny

OPS Mieroszów