Aktualności

Co się dzieje w Kaczym Bagnie

Drugi dzień Forum Animatorów Społecznych w Waplewie upłynął pod znakiem wizyt studyjnych. Wszystkie można podsumować podobnie: zastrzyk pozytywnej energii i moc inspiracji do dalszych działań animacyjnych.

Animatorzy odwiedzili cztery różne miejsca: Iławę, Jerutki, Lubawę oraz Kacze Bagno. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się ta ostatnia miejscowość. Kacze Bagno to miejsce, gdzie w budynku po starej oborze, dwójka animatorów stworzyła przestrzeń pozwalającą młodym ludziom realizować swoje pasje. Kacze Bagno wykorzystuje autorską metodę pracy z młodzieżą opierającą się na trzech animacyjnych filarach:  współpracy, zaufaniu oraz twórczym działaniu. To  szkoła samodzielności, kształtowania charakterów, tolerancji, niesienia pomocy innym, współpracy, wyzwalania inicjatyw i pogłębiania umiejętności organizacyjnych.

Duże wrażenie na uczestnikach wywarły również pozostałe wizyty studyjne. W Gminie Lubawa można było na własne oczy zobaczyć jak ośrodek pomocy społecznej tworzy w małych miejscowościach tzw. „grupy zabawowe” pełniące role małych przedszkoli, które włączają w swoją pracę rodziców. Dzięki tym przedszkolom w gminie w ciągu siedmiu lat liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną wzrosła od zera do niemal 60 procent!

Uczestnicy forum mieli również szansę podpatrzyć jak można kształcić muzycznie dzieci w niewielkiej miejscowości Jerutki oraz zobaczyć jak  stowarzyszenie „Przystań” wspiera młodych ludzi i jak działa Partnerstwo dla Powiatu Iławskiego.

Dalsza część dnia to wspólna dyskusja na temat dylematów związanych z organizowaniem społeczności lokalnej. Kto powinien zajmować się działaniem metodą OSL? Jak współpracować z bierną społecznością lokalną? Jak przezwyciężyć kryzys w pracy ze społecznością? – to część zagadnień wokół których toczyły się rozmowy. Uczestnicy pracowali metodą „Open Space”, zgodnie, z którą oni sami wybierali tematy, o których chcą rozmawiać.

Ostatni punkt programu to debata animatorów wokół lokalnej aktywności i promocja książki „Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk”. Co sprawia, ze w danej społeczności zachodzi zmiana i ludzie stają się aktywni? Czy społeczność potrafi własnymi siłami wyjść z bierności czy potrzebuje impulsu z zewnątrz? Jakie bariery przeszkadzają w rozwoju lokalnej aktywności? – na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas rozmowy odwołując się do konkretnych historii opisanych w książce.

Forum Animatorów Społecznych w Waplewie odbywa się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.