Aktualności

Cykl konferencji “Rewitalizacja spoleczna”

W ramach cyklu 16 konferencji promujących osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich odbyły się kolejno konferencje w Zielonej Górze w Szczecinie a następnie w Olsztynie, Gdańsku i Toruniu.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich reprezentowała Pani Anna Wesołowska – Kierownik projektu „Rewitalizacja społeczna”, która rozpoczynając spotkania powitała wszystkich uczestników powyższych konferencji oraz omówiła główne założenia, cele a także osiągnięcia projektu.

Pani Anna Wesołowska wzięła również udział w dyskusji dotyczącej problematyki rewitalizacji w tym rewitalizacji społecznej w ujęciu kompleksowym prowadzonej w ramach Regionalnego panelu ds. rewitalizacji społecznej w drugiej części przedmiotowych konferencji regionalnych. Podczas powyższych spotkań zaprezentowane zostały także przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w aspekcie krajowym i międzynarodowym oraz model działań lokalnych partnerstw na obszarach objętych rewitalizacją opracowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z metodą szkoleniową stanowiącą nowatorskie działanie w zakresie metodologii pracy ze środowiskami lokalnymi oraz osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, będącą rezultatem realizacji projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”.