Aktualności

Czas na film i bez dyskusji!

Bezdyskusyjny Klub Filmowy ‘Poznaj swojego sąsiada’ to inicjatywa grupy mieszkańców Ursusa, którzy zamiast wyprawy do multipleksu woleli sąsiedzkie spotkanie z ambitnym kinem czeskim, rosyjskim, czy niemieckim w tle. Celem, który przyświeca całemu przedsięwzięciu jest aktywizacja i integracja mieszkańców dzielnicy.

Ursus, mimo że jest dzielnicą o dużym znaczeniu dla historii (vide rok 1976), można określić mianem dzielnicy młodej. Zarówno ze względu na stosunkowo późne przyłączenie do Warszawy, jak i wysoką liczbę nowych mieszkańców. Ta ogromna mobilność, niedogodności infrastrukturalne (dzielnica przedzielona jest torami kolejowymi), powstawanie grodzonych osiedli, znacząco utrudniają integrację wewnątrz Ursusa. Czynnikiem niesprzyjającym rozwojowi tej części stolicy jest także przeświadczenie, że w dzielnicy brakuje wydarzeń i miejsc o charakterze rozrywkowym, czy kulturalnym.

W efekcie mieszkańcy większość swoich aktywności przenosząc do pełnego atrakcji centrum miasta, nie spędzają w Ursusie zbyt wiele czasu, rezygnują z możliwości korzystania z zasobów własnego środowiska i pozostają dla siebie zupełnie anonimowi. Takiemu stanowi rzeczy sprzeciwili się organizatorzy Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego, mówiąc „Nie chcemy, aby winda była jedynym miejscem spotkań”.

Takim właśnie alternatywnym miejscem spotykania się mieszkańców dzielnicy są projekcje filmów BKF-u, gdzie w przyjaznej atmosferze można obejrzeć dobry film i poznać swoich sąsiadów. Inicjatywa ta powstała na bazie realizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz Urząd Dzielnicy Ursus konsultacji społecznych „Włącz się w kulturę w Ursusie”, podczas których po raz pierwszy zapytano samych mieszkańców o to, co myślą o dostępnej ofercie kulturalnej dzielnicy i czego im w tym zakresie brakuje.

Konsultacje okazały się jedną z niewielu płaszczyzn do zwykłej rozmowy i spotkania aktywnych mieszkańców, którzy jak się okazało, chcą mieć wpływ na losy swojej dzielnicy. Owocem samych konsultacji było kilka projektów, wypracowanych przez mieszkańców Ursusa podczas warsztatów kreatywnych. Jednym z proponowanych wówczas działań było właśnie kino sąsiedzkie. Jak mówi Łukasz Prokop, jeden z twórców Bezdyskusyjnego Klubu Filmowego, „fakt poznania się grupy osób dostrzegających konieczność wspólnego działania, zamiast narzekania na stan rzeczy w dzielnicy, wywołał pewien ferment, który musiał skończyć się jakąś inicjatywą”. Zaczęło się od kawiarnianych spotkań, gdzie powstała podczas konsultacji idea działania lokalnego powoli rozwijała się i nabierała konkretnych kształtów.

Dalszą część artykułu o Bezdyskusyjnym Klubie Filmowy, można przeczytać w publikacji wydanej przez Q Ruch Sąsiedzki prowadzony przy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pt. „Sąsiedzi nie gryzą. Czyli 20 lokalnych inicjatyw i nie tylko”(str. 13).

Książka opisuje lokalne działania w Warszawie i przeznaczona jest dla osób rozpoczynających działalność animacyjną w przestrzeni miejskiej. Z publikacji można dowiedzieć się w jaki sposób inni mieszkańcy, stowarzyszenia, grupy artystyczne i przedstawiciele lokalnego biznesu starają się ożywić i zmienić miejsce, w którym mieszkają i pracują. Autorzy za pośrednictwem tego zbioru dobrych praktyk pokazują kim są ludzie, którzy działają w Warszawie, jakie osiągnęli sukcesy, oraz z jakimi trudnościami musieli się zmierzyć.

Jeżeli chcesz ożywić swoje otoczenie ale brakuje Ci pomysłu lub masz pomysł ale nie wiesz jak zaangażować w niego swoich sąsiadów – ta lektura jest dla Ciebie!

Publikacja została wydana dzięki współfinansowaniu ze środków m. St. Warszawy.

Sąsiedzi nie gryzą. Czyli 20 lokalnych inicjatyw i nie tylko

Więcej o Q Ruchu Sąsiedzkim można dowiedzieć się ze strony internetowej www.inicjatywysasiedzkie.pl

Autorka artykułu: Karolina Kopińska
Zdjęcia: Centrum Komunikacji Społecznej