Aktualności

“Decydujmy razem” nie próżnuje

Jesień w projekcie „Decydujmy razem” upływa pod znakiem warsztatów i spotkań na trzech poziomach: wojewódzkim, subregionalnym i gminnym.

Wojewódzko…
W październiku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej zaprosiło około 30 animatorów i liderów społecznych z woj. mazowieckiego do dyskusji na temat problemu współpracy podczas Mazowieckiego Forum Animatorów Społecznych. Ten dwudniowy warsztat (26-27 października) organizowany z partnerami: Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Zielonkowskim Forum Samorządowym dotyczył swoistych problemów regionu oraz podstawowych dylematów wszystkich społecznych działaczy: jak zachęcać ludzi do włączenia się w nasze działania, jak komunikować się z różnymi podmiotami, w imię jakich wartości robimy to, co robimy?   W czasie Forum poznaliśmy doświadczenia lokalnych organizacji z powiatu wołomińskiego i dyskutowaliśmy nad stworzeniem wojewódzkiej platformy wsparcia i wymiany idei animatorów i liderów społecznych.

Subregionalnie…
Przed nami spotkanie robocze animatorów subregionalnych i superwizorów. 9 i 10 listopada w Warszawie porozmawiamy nt. praktycznych aspektów superwizji i pojęcia Samorządowego Lidera Partycypacji. Spotkanie poprowadzą moderator Laboratoriów Animacji Społecznej Bohdan Skrzypczak, moderator Forów Animatorów Społecznych Paweł Jordan oraz Animatorka Laboratoriów Animacji Społecznej Małgorzata Nowogońska. Więcej o subregionalnym modelu CAL przeczytasz na stronie decydujmyrazem.pl: Model Subregionalny CAL

Gminnie…
W gminach trwają prace nad partycypacyjnym tworzeniem wybranych dokumentów, powoli wszyscy przymierzają się do organizacji pierwszych Lokalnych Forów Partycypacji.