Aktualności

DO WIOSEŁ – I FORUM ANIMACJI w Łodzi

Tak, jak zapowiadaliśmy, zaprosiliśmy na spotkanie lokalnych liderów, miejskich aktywistów, organizacje i instytucje działające w Strefie Wielkomiejskiej.

28 marca 2015 w przyjaznych progach Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii Łódź przy ul. Pogonowskiego w Łodzi odbyło się I Forum Animacji w ramach Programu Animacji Społecznej. Ponad 100 osób dyskutowało o pomysłach na działania w mieście, o zasobach i trudnościach, które trzeba pokonać.

W rewitalizacji ważne są zarówno procesy inwestycyjne, jak i koordynacja działań społecznych, w ramach których realizowany jest Program Animacji Społecznej i Program Partycypacji. Dzięki nim mieszkańcy są zaproszeni do aktywnego włączenia się w proces zmian w Strefie Wielkomiejskiej Miasta, poprzez wspólne projekty, na które otrzymają mikrowsparcie w wysokości do 5 tys. zł. To łączenie działań społecznych i inwestycyjnych podkreślał otwierający Forum Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UMŁ.

Wojciech Kłosowski (ekspert ds. rewitalizacji) przybliżył temat rewitalizacji, jako wieloaspektowego procesu przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów przy wykorzystaniu i wzmocnieniu lokalnych zasobów i potencjałów. Porównał kryzys miasta do kryzysu w rodzinie. Podkreślił, że największym problemem jest deficyt optymizmu. Zachęcił uczestników Forum, by skupiali się nie na problemach, ale potencjałach.

Pracę na potencjale w PAS będą wspierać animatorzy pracujący w Strefie Wielkomiejskiej. Są nimi: Jacek Gralczyk, Maria Nowakowska, Krzysztof Smug i Maciej Urbański. Uczestnicy wspólnie z animatorami, pracowali w 4 grupach, identyfikując obecne zasoby Strefy oraz szukając odpowiedzi m.in. na pytania jakie działania przyjąć aby zbliżyć się oczekiwanej, wymarzonej rzeczywistości.

I Forum Animacji miało na celu poznanie się uczestników, wymianę kontaktów, nawiązanie współpracy, by zawiązać Grupy Aktywności Lokalnej, które będą realizowały wspólne działania z mieszkańcami i dla mieszkańców w Strefie Wielkomiejskiej, na które będą miały możliwość zdobycia mikro-wsparcia.

Warsztaty i spotkania będą kontynuowane w ramach 2 Laboratoriów Społecznych (15 – 16 kwietnia, 10 – 11 czerwca 2015) i podsumowującego II Forum Animacji (25.08.2015).

Organizatorami I Forum było konsorcjum trzech organizacji pozarządowych Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych OPUS i Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii Łódź.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami PAS:
• Teresa Jankowska – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 607 707 959
• Jolanta Woźnicka – Centrum OPUS, jwoznicka@opus.org.pl, 42 231 31 01

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania:

https://www.flickr.com/photos/centrumopus/sets/72157651572807536/

Projekt Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Nowy obraz (5)

Nowy obraz