Aktualności

Dylematy rozwoju usług społecznych w Polsce

Prezentujemy Państwu trzeci numer czasopisma „Empowerment”

W aktualnym numerze zamieszczamy cztery artykuły dotyczące problematyki usług społecznych i socjalnych w Polsce i w Niemczech. Wszystkie wywiady ukazują ciekawe opinie rozmówców na tematy związane z miejscem usług w systemie pomocy społecznej, sposobem organizowania i finansowania usług oraz traktowania pracy socjalnej jako usługi. Oprócz artykułów i wywiadów prezentujemy w numerze także sondę na temat usług społecznych i socjalnych, którą redakcja czasopisma przeprowadziła wśród czterech dyrektorów ROPS z województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i małopolskiego. Z sondy wynikają ciekawe wnioski dotyczące regionalnej polityki społecznej.

Numer 3/2013: “Empowerment. O polityce aktywnej integracji”