Aktualności

Działania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykowanych i organizowania społeczności lokalnych dla Dopiewa

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ma przyjemność realizować na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie autorski program profilaktyczny pod nazwą:

„Przeprowadzenia działań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i organizowania społeczności lokalnych adresowanych do pracowników instytucji i organizacji społecznych, lokalnych liderów oraz do mieszkańców  Gminy Dopiewo”.

W jego ramach prowadzimy pogłębiona diagnozę z zakresu problemów alkoholowych w Gminie, podczas naszych warsztatów tworzenia programów i projektów profilaktycznych uczestnicy wyposażani są w wiedzę na temat angażowania zasobów społeczności lokalnej, profilaktyki zachowań ryzykowanych, badania potrzeb i potencjału społeczności, metodyki tworzenia programów i aspektów praktycznych programów i projektów profilaktycznych. Jednocześnie udzielamy wsparcia w zakresie mentoringu lokalnego partnerstwa animując spotkania z kluczowymi partnerami. Podsumowaniem działań będzie debata lokalna, która zaprosi do dyskusji i stanie się platformą do twórczej wymiany doświadczeń. A wszystko po to, by oddać sprawczość w ręce społeczności wyposażonej w wiedzę i narzędzia i za pomocą mikrograntów, na które udzielimy wsparcia, prowadzić działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i zachowaniom ryzykownym.

Wszystko to zadzieje się na przestrzeni 4 miesięcy  (realizacja zadania wrzesień – grudzień 2022)

Więcej informacji :

https://opsdopiewo.pl/mikrogranty-na-projekty-profilaktyczne/

https://opsdopiewo.pl/warsztaty-tworzenia-programow-i-projektow-profilaktycznych/

https://opsdopiewo.pl/ii-spotkanie-partnerstwa-lokalnego/

https://opsdopiewo.pl/masz-pomysl-my-mamy-mikrogrant/

 

Brzmi wspaniale? Wygląda jeszcze lepiej!

Taki program możemy zrealizować i w Twojej Gminie!

Zapraszamy! 

 profilaktyka

(grafika: źródło www.ops.dopiewo.pl)

 
Podobne zadanie w Twoim Ośrodku może być sfinansowane ze środków na profilaktykę antyalkoholowa/ antyuzależnieniową tzw. „korkowe” jako szkolenie dla pracowników instytucji i organizacji społecznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej o charakterze społecznościowym i środowiskowym (profilaktyka społecznościowa). Innym źródłem finansowania jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.