Aktualności

Dzień babci i dziadka w Policach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach po raz kolejny zrealizował projekt z cyklu “Pamiętaj o mnie – Dzień Babci i Dziadka” skierowany do osób starszych, schorowanych często bardzo samotnych. Do realizacji projektu aktywnie zaangażowały się dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach w ramach prowadzonych działań na rzecz organizowania społeczności lokalnej na terenie Osiedla Stare Miasto.

Dzieci ze świetlicy środowiskowej przy RO nr 2 w Policach wraz z pracownikami socjalnymi odwiedzili seniorów w ich domach. Dzieci specjalnie na ten wyjątkowy dzień wręczyły gospodarzom kwiaty oraz  zaprezentowały przygotowane wiersze i piosenki. Ponadto każda z odwiedzonych osób otrzymała słodki upominek.

W trakcie odwiedzin seniorzy z przejęciem opowiadali o swoim dzieciństwie oraz czasach młodości a wszystkim odwiedzinom towarzyszyła niezwykła atmosfera, pełna ciepła i wzruszenia. Dzień ten pokazał, jak bardzo są potrzebne inicjatywy przeciwdziałające samotności ludzi starszych, jak bardzo potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. Okazało się także, że wiele osób ma poczucie odosobnienia, mimo posiadania dzieci i wnuków, które często z powodu wyjazdu i zamieszkania za granicą mają sporadyczny kontakt z rodzicami       i dziadkami. Spotkanie seniorów z dziećmi wzbudziło mnóstwo pozytywnych emocji u obu stron. Na twarzach Babć i Dziadków widać było wzruszenie, a łzy które się pojawiły, świadczyły o potrzebie tego typu spotkań. Seniorzy potraktowali ten dzień bardzo odświętnie, wiele osób przygotowało cukierki a Babcie upiekły ciasta. Opowiadano o dzieciństwie i młodości w minionym stuleciu i w czasach obecnych.

Projekt “Pamiętaj o mnie” jest projektem cyklicznym skierowanym do osób starszych, samotnych. Ma na celu uwrażliwienie młodego człowieka na samotność drugiej osoby. Założeniem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz przełamanie barier międzypokoleniowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach posiada certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej. Sieć Centrów Aktywności Lokalnej CAL tworzona na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, szkół, organizacji pozarządowych, bibliotek) – to sieć instytucji społecznych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.