Aktualności

Dzień Starego Miasta w Policach

Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i zwykli mieszkańcy Osiedla Stare Miasto w Policach zorganizowali się i wspólnymi siłami przygotowali lokalny festyn. To pierwszy krok w kierunku wspólnego działania na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Wszystko zaczęło się od analizy sytuacji. Przed dwoma laty Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zlecił wykonanie badań społecznych na terenie Osiedla Stare Miasto: Obszar jest zamieszkały przez ponad 3 tys. osób. Mieszkają tu osoby eksmitowane do mieszkań socjalnych lub takie, które zamieniły się na mieszkania o niższym standardzie. Poważnym problemem jest bezrobocie, znaczna część mieszkańców  korzysta z pomocy społecznej. Uzupełnieniem badań były wywiady grupowe przeprowadzone przez pracowników OPSu. Wyszło z nich, że młodzieży brakuje miejsc do spędzania czasu wolnego, a mieszkańcy nie wiedzą jakie działania realizowane są w ich okolicy. Dzięki badaniom i wywiadom udało się przygotować mapę zasobów i potrzeb Osiedla Stare Miasto. Wiadomo już dokładnie jakie problemy ma ta lokalna społeczność,  ale też jaki ma potencjał i szanse rozwoju.

Spotkania obywatelskie

Od początku tego roku Ośrodek Pomocy Społecznej organizował regularne spotkania obywatelskie z mieszkańcami, podczas których omawiane były problemy, zamieszczone w raporcie z badań.   Na jednym z takich spotkań narodził się pomysł zrobienia lokalnej imprezy, która pozwoli lepiej poznać się sąsiadom, ale też da szansę pokazania ciekawych przedsięwzięć podejmowanych na terenie osiedla przez instytucje i organizacje pozarządowe. To był początek „Dnia Starego Miasta”.

Wspólnymi siłami

Impreza odbyła się 23 lipca na placu przed gimnazjum. Wzięło w niej udział ponad 400 osób. W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się mieszkańcy Starego Miasta, którzy wykonali ozdoby, poczęstunek, zadbali o nagrody w konkursach. Uczniowie przygotowali występy artystyczne, a wolontariusze malowali dzieciom twarze, organizowali konkursy rodzinne, oraz dbali o to by każde dziecko otrzymało słodki upominek i balonik. Ważnym elementem festynu były stoiska, gdzie wiele organizacji pokazywało czym zajmuje się na co dzień i informowało o różnych działaniach zajęciach przez siebie organizowanych.

Festyn, to jednak dopiero początek. Przed Osiedlem Stare Miasto w Policach kolejne spotkania obywatelskie i wspólne rozwiązywanie problemów.

Dzień Starego Miasta odbył się w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności, będącego elementem Programu Aktywnych Społeczności.