Aktualności

Edukacja, informacja i integracja – gruzińskie biblioteki bliżej mieszkańców

O ciekawym, ekscytującym i twórczym czasie pracy podczas pierwszego warsztatu w planowania pracy biblioteki na rzecz aktywizacji mieszkańców w Gruzji opowiada trenerka Anna Miodyńska.

W bibliotece naukowej w Kutaisi (drugim pod względem wielkości mieście w Gruzji) pierwszego czerwca czytelników obsługiwały … starsze dzieci i młodzież. Spowodowało to nieco zamieszania, ale czytelnicy są wyrozumiali. Dla młodych ludzi było to niezwykłe doświadczenie a dla bibliotekarek – sposób na zachęcenie młodzieży do tego, trudnego w gruzińskich warunkach, zawodu. Ów zabawny pomysł (i dobra praktyka – można naśladować!) narodził się z niepokoju o przyszłość zawodu bibliotekarza i przyszłość bibliotek w Gruzji. Na żadnej z gruzińskich uczelni wyższych nie ma obecnie wydziału kształcącego bibliotekarzy. Mówiły o tym uczestniczki szkoleń, które odbyły się w Kutaisi w ramach projektu „Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek”.

Biblioteki zaproszone do tego przedsięwzięcia otrzymały już sprzęt ITC i uczestniczyły w szkoleniach informatycznych. Obecnie 46 bibliotekarek bierze udział w 3 sesjach szkoleniowych, których tematyka inspirowana jest Programem Rozwoju Bibliotek i doświadczeniami Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w zakresie rozwoju lokalnego.

Podczas pierwszego szkolenia, które odbyło w lipcu, uczestniczki pracowały nad diagnozą swojej biblioteki i jej otoczenia. Planowały też badania potrzeb swoich społeczności lokalnych. Panie podchodzą do tego zadania bardzo kreatywnie i odważnie. Grupy, które zamierzają przebadać to, między innymi, uczniowie szkoły sportowej o profilu zapaśniczym, pracownicy znajdującego się w sąsiedztwie biblioteki zakładu przeróbki rudy wanadu, osoby niepełnosprawne czy liczni w Gruzji uchodźcy. Trzeciego dnia warsztatów dzieliłyśmy się dobrymi praktykami – czyli pomysłami na zaangażowanie mieszkańców (nie tylko czytelników) w działania inicjowane przez bibliotekarki.

Biblioteki gruzińskie, poza kilkoma wyjątkami, dysponują bardzo skromnymi środkami i niż skromną infrastrukturą. Tym cenniejsze są pomysły i  osobiste zaangażowanie. Mnie zachwycił jeden z pomysłów, za którym stoi przemyślana idea tworzenia ludziom z różnych kultur (i krajów) szansy bezpośredniego spotkania i wspólnego działania. Jedna z bibliotekarek opowiedziała o tym, jak zaprosiła do swojej siedziby przebywającego w tej miejscowości na wakacjach niemieckiego studenta aby wspólnie z dziećmi … coś ugotował. Bez stwarzania oficjalnej sytuacji i bez tłumacza. Obie strony szybko się porozumiały (niekoniecznie za pomocą języka mówionego) i podzieliły swoją kulturą, na początek kulinarną. Wspólna praca znaczy więcej niż rozmowa. To poszukiwanie wspólnego języka, zwracanie uwagi na szczegóły, słuchanie i obserwacja po to, żeby zrozumieć, przyjąć i nie odrzucać. Takie doświadczenie jest bardzo potrzebne młodym, wchodzącym w świat ludziom.

„Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek” Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt będzie trwał do końca grudnia 2013 r. Projekt jest realizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z FRSI i Główną Biblioteką Naukową im. I. Czawczawadze w Kutaisi.