Aktualności

Edukacja w działaniu

W dniach 21-22.10 odbyła się pierwsza z trzech wizyt studyjnych pod tytułem „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym na zlecenie ROPS w Toruniu. Wzięli w  niej udział pracownicy instytucji pomocy  i integracji społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego.

Celem pierwszej jak i dwóch następnych wizyt jest zapoznanie uczestników ze specyfiką lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz poszerzenie ich wiedzy  w tym zakresie.  Podczas dwóch  bardzo intensywnych dni, w czasie których uczestnicy wraz z ekspertami z ramienia Centrum  Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Moniką Makowiecką i Jarosławem Kubą, odwiedzili osiem najbardziej aktywnych podmiotów Ekonomii Społecznej.

W czasie wizyt uczestnicy, eksperci oraz przedstawiciele PESów  wymieniali się Dobrymi Praktykami, rozumianymi jako: działania,  które służą lub mogą służyć jednostkowej pomocy i integracji społecznej, w realizacji ich zadań. Celem tych działań jest trafne odpowiedzenie na konkretne potrzeby lub problem .

W czasie paneli dyskusyjnych, które odbywały się po prezentacjach odwiedzanych instytucji,  uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i wymieniać się poglądami na tematy związane z ekonomią społeczną, przede wszystkim w  wymiarze lokalnym, obejmującym województwo kujawsko-pomorskie.

Goszczącym nas  w czasie pierwszej wizyty studyjnej: spółdzielniom socjalnym, zakładom aktywności zawodowej oraz fundacjom serdecznie dziękujemy, mamy nadzieję , że dwa następne wydarzenia będą tak samo owocne w nowe doświadczenia, pogłębią  teoretyczną wiedzę uczestników i będą służyły  praktycznemu rozwojowi ekonomii społecznej.