Aktualności

Eksperci CAL w Holandii

Dwie osoby ze Stowarzyszenia CAL wzięły udział w wizycie studyjnej do Holandii. Stanisława Retmaniak i Rafał Krenz, eksperci CAL, przyglądali się środowiskowej pracy socjalnej i działaniom związanym z rewitalizacją społeczną między innymi w Hadze, Amsterdamie i Rotterdamie. W Holandii odwiedzili partnerów CAL-a: Organizację MOVISIE  oraz Fundację Boog. Przyglądali się działaniom związanymi z rewitalizacją społeczną na trudnych obszarach. Szukali pomysłów, które można by przenieść na grunt polski.

- Tam praca ze społecznością realizowana jest przez organizacje pozarządowe przy ogromnej współpracy z samorządem. Samorządy oddają tę „działkę” stowarzyszeniom – opowiada Staśka Retmaniak. – Nie na zasadzie spychologii, ale ze świadomością, że organizacje są bliżej mieszkańców i mogą więcej zrobić. Commity Orgniser (miejski pracownik środowiskowy) dostaje informację od samorządu, że jest z czymś problem, wchodzi do społeczności i próbuje razem z nią  go rozwiązać.

- Codziennie chodzą po ulicach, mieszkaniach, spotykają się z całymi społecznościami, rozmawiają o problemach, wspólnie szukają rozwiązań, a po wypracowaniu pomysłu przekazują władzom te informacje – mówi Rafał Krenz.

Jak podkreślają nasi eksperci – według takiego samego modelu pracujemy w CAL-u. – Diagnozujemy sytuację, zapraszamy do współpracy inne organizacje i angażujemy mieszkańców, by wspólnie rozwiązywać problemy, w myśl zasady: „pomóżmy innym alby pomogli sobie sami” – mówi Retmaniak. – W Holandii pracuje się tak od kilkudziesięciu lat i widać wyraźnie, że taka metoda przynosi efekty.

Uczestnicy wizyty mieli też okazję zobaczyć, jak Holendrzy pracują w dzielnicach z imigrantami,  również z Polski.

- Z punktu widzenia tamtejszych pracowników socjalnych jest sporo problemów w pracy z naszymi rodakami. To przede wszystkim problemy natury mentalnej – opowiada Rafał Krenz. – Polacy są nieufni wobec wszelkich inicjatyw, trudno im się zintegrować, w każdej propozycji doszukują się drugiego dna: „a kto ma w tym interes”.

Holandia jest uznawana za pioniera w Europie w zakresie prowadzenia aktywnej współpracy instytucji ze społecznościami lokalnymi. Organizacja MOVISIE działa w obszarze pomocy społecznej. Współpracuje z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, zawodowymi oraz organizacjami wolontarystycznymi w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla obywateli – ich samodzielności oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej”. Liderem grantu jest Urząd Marszałkowski z  województwa śląskiego, partnerami są instytucje biorące udział we wdrażaniu programu Kapitał Ludzki z woj. dolnośląskiego, małopolskiego, lubelskiego, opolskiego, a także RCWIP i Stowarzyszenie CAL.