Aktualności

Elektroniczna platforma na rzecz kształcenia dorosłych w Europie – EPALE

Od 2015 działa elektroniczna platforma na rzecz uczenia się osób dorosłych w Europie EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) http:/ec.europa.eu/epale.

Jest to unikalna, internetowa przestrzeń służąca prezentacji, wymianie i propagowaniu wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie uczenia się ludzi dorosłych. Za jej pośrednictwem osoby zaangażowane w animowanie nieformalnych i pozaformalnych przedsięwzięć w zakresie szeroko pojętej edukacji dorosłych (nauczyciele, naukowcy, przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych, animatyorzy i edukatorzy społeczni, decydenci polityczni, dziennikarze) mogą dzielić się najnowszymi informacjami i uczyć się od siebie nawzajem. Platforma EPALE służy realizacji następujących celów:
• wspieranie uczenia się przez całe życie i wymiany doświadczeń;
• poprawa jakości i skuteczności kształcenia dorosłych;
• promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej poprzez kształcenie dorosłych.
Dostęp do treści zamieszczanych na platformie ma charakter publiczny, a więc jest otwarty dla każdego. Korzystanie z wszelkich funkcji możliwe jest po zarejestrowaniu.

Funkcję Ambasadora Elektronicznej platformy EPALE na terenie Polski pełni dr Bohdan Skrzypczak – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (kontakt: bohdans@cal.org.pl).