Aktualności

EMPOWERMENT – kolejny numer

Przedstawiamy Państwu kolejny – już 5 numer czasopisma EMPOWERMENT, który w całości poświęcamy problematyce samorządowej i inwestycyjnej polityce społecznej.

Temat jest aktualny z kilku powodów. Po pierwsze, ostatnie  ćwierćwiecze w Polsce to proces systematycznej decentralizacji polityki społecznej i przekazywania wielu kompetencji do władz regionalnych i lokalnych. Działo się to zarówno przy dużych reformach administracyjnych (1990, 1999), jak również przy okazji zmian ustawodawstwa samorządowego i socjalnego. Liczne kompetencje w zakresie programowania, zarządzania i realizacji wielu zadań socjalnych zostały rozdzielone na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Gmina, powiat i województwo stały się podmiotami współodpowiedzialnymi za kształtowanie modelu realizowanej polityki społecznej. – ze wstępu red. naczelnego Mirosława Grewińskiego.

Plik do pobrania: EMPOWERMENT nr 5