Aktualności

Europejska Nagroda dla Centrum Inicjatyw Senioralnych

Cieszymy się wielkim sukcesem naszych przyjaciół – Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu u których mieliśmy przyjemność gościć wraz z organizowaną wizytą studyjną realizowaną dla MOPR Gdańsk w terminie 25-26.10.2012.

Centrum Inicjatyw Senioralnych otrzymało drugą nagrodę w kategorii  „Środowiska przyjazne osobom starszym” w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Nagrody w tej kategorii uznają wybitne osiągnięcia władz regionalnych lub lokalnych, które pomagają tworzyć dostępne i sprzyjające integracji lokalne środowiska. Doceniany jest także pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia wszystkich pokoleń, poprzez kreowanie polityk, usług i struktur, zapewniających w ten sposób wsparcie, zachęcających do społecznej partycypacji oraz aktywnego i niezależnego starzenia się.

W kategorii „Środowiska przyjazne osobom starszym” działalność Centrum IS zgłoszona do konkursu jako Miasto otwarte dla wszystkich – działania Centrum Inicjatyw Senioralnych jako przykład promocji aktywnego starzenia się.

Do konkursu nadesłano ponad 1.300 ciekawych i różnorodnych prac z całej Europy. Zgłoszenia oceniane były pod kątem efektów w promowaniu środowisk przyjaznych osobom starszym na poziomie lokalnym. Brano również pod uwagę ich potencjał do upowszechniania i motywowania innych miast i regionów do podejmowania podobnych działań.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się w Brukseli 13 listopada 2012 r. W imieniu Centrum nagrodę z rąk László Andora, komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, odebrała Maria Sitarska.

Serdecznie gratulujemy!!!

Centrum Inicjatyw Senioralnych odwiedziliśmy przy okazji wizyty zrealizowanej w ramach projektu „Systematycznie do celu” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.