Aktualności

„FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” – ruszyła rekrutacja uczestników do projektu

01.12.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu „FAIR PLAY – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje, wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w zakładce Projekty.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i udziału w rekrutacji!