Aktualności

I moduł szkoleń w ramach trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zakończony

W dniach 7-8 listopada ostatnie dwie grupy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyły w pierwszych warsztatach, tym samym wszystkie grupy rozpoczęły cykl edukacyjny w ramach PRB III.

Moduł I pn. „Biblioteka – miejsce społeczne” to czas, w którym biblioteki rozpoznały swój potencjał, dokonały swoistego remanentu skarbów, jakimi dysponują. W czasie tego spotkania uczestnicy przeprowadzili autodiagnozę: siebie jako bibliotekarki/bibliotekarza oraz swojego zespołu. Przyjrzeli się bibliotece oczami jej użytkowników oraz zadali pytania: jakimi skarbami możemy się podzielić?, kim jesteśmy dla siebie wzajemnie i dla naszych odbiorców?

Podczas modułu bibliotekarzom i bibliotekarkom towarzyszył przedstawiciel biblioteki z I lub II rundy, który opowiedział o doświadczeniach związanych z udziałem w Programie Rozwoju Bibliotek, wypracowywaniem, a potem realizacją Planu Rozwoju.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Programie Rozwoju Bibliotek, który w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za program edukacyjny. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń.