Aktualności

II edycja konkursu minigrantów na wsparcie lokalnych pomysłów na terenie ZPR m.st. Warszawy!

Ogłoszenie II edycji konkursu Minigrantów na wsparcie projektów lokalnych w latach 2016-2018 na terenie objętym ”Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku” nastąpi 18.07.2016 r.

W związku z tym, publikujemy nową wersję Regulaminu i pozostałą dokumentację konkursową. Zapoznajcie się z nimi, staraliśmy się, po doświadczeniu zdobytym podczas realizacji I edycji, ulepszyć i uprościć całą procedurę.

W razie pytań, wątpliwości zawsze służymy Wam pomocą! Piszcie na adres e-mail: minigranty@cal.org.pl, bądź dzwońcie  667 820 755, annac@cal.org.pl (kontakt do Anny Czarneckiej – Animatorki ds. Rewitalizacji)

Karta oceny projektu

FORMLARZ_minigranty

REGULAMIN_MINIGRANTY