Aktualności

II Laboratorium Społeczne Programu Animacji Społecznej „Do wioseł – Manewry Aktywności Lokalnej”

Zapraszamy uczestników I Forum, I Laboratorium Społecznego i nowych gości na II Laboratorium Społeczne Programu Animacji Społecznej „Do wioseł – Manewry Aktywności Lokalnej” odbędzie się w środę i czwartek, 10-11 czerwca 2015 roku, w Cosinus, ul. Wólczańska 4a, w godzinach od 14.30 do 20.00.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych OPUS oraz Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani zapraszają na II Laboratorium Społeczne w ramach Programu Animacji Społecznej, który jest częścią pilotażowego projektu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Poznaliśmy się podczas I Forum Programu Animacji Społecznej w marcu, a w kwietniu w ramach I Laboratorium Społecznego, pogłębialiśmy wiedzę i umiejętności, które wykorzystaliście Państwo, składając w maju wnioski o mikrowsparcie, by aktywizować i integrować mieszkańców, ożywiając Centrum Łodzi.

Pracujemy w gronie przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji samorządowych, liderów lokalnych, artystów, społeczników, przedsiębiorców, usługodawców, aktywnych mieszkańców poznając zasoby i skarby Łodzi.

Zapraszamy Państwa do rejestracji:

– formularz elektroniczny: http://goo.gl/forms/Gdgd1l3mwp

– mailowo: teresaj@cal.org.pl; jwoznicka@opus.org.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorkami programu:

                          Teresa Jankowska – Stowarzyszenie CAL, tel. 607 707 959

                          Jolanta Woźnicka – Centrum OPUS, tel. 42 231 31 01

Pobierz szczegółowy program

Nowy obraz

Nowy obraz (5)