Aktualności

II tom Katalogu dobrych praktyk Aktywnych Społeczności – już dostępny!

Zapraszamy do lektury kolejnego tomu z serii Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk. To zestaw ponad 30  inspirujących mini-reportaży o tym jak lokalne społeczności potrafią brać sprawy w swoje ręce.

Mieszkańcy, którzy społecznie wydają lokalną gazetę, seniorki, które spotykają się w miejskim parku, by razem tańczyć, uczniowie, którzy tworzą grę planszową na temat miasta, w którym żyją – te i wiele innych historii można przeczytać w najnowszym Katalogu Praktyk Aktywnych Społeczności. Historie są bardzo różne, ale każda z nich pokazuje w jaki sposób grupy i społeczności potrafią odkryć drzemiącą w nich energię i wpływać na otaczającą ich lokalną rzeczywistość.

Opowieści zostały zebrane przez doświadczonych animatorów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, którzy działają w każdym województwie i poszukują przykładów „aktywnych społeczności”.  Towarzyszą im przez kilka miesięcy, poznają sposoby działania. Celem jest zrozumienie i opisanie „praktyki społecznej”, a także dostarczenie metodycznie podbudowanej wiedzy o tym, jak dalej rozwijać projekt lokalnych zmian.

Ważną częścią publikacji jest opis modelu aktywnej społeczności prezentujący wzorcową „aktywną społeczność” wypracowany przez animatorów społecznych CAL. Model określa wartości na jakich opiera się aktywna społeczność (sprawiedliwość, szacunek, godność), jej cechy (twórcza, zaradna, bezpieczna itp.), oraz filary, które ją budują (tożsamość miejsca, wspólne działanie, głos, współpraca). Model pokazuje również jakiego rodzaju wsparcia potrzebują społeczności, by mogły stać się aktywne.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania
Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk, tom II

Więcej informacji na temat Programu Aktywnych Społeczności:
www.aktywnespolecznosci.pl

Publikacja została wydana w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.