Aktualności

Konferencja Pracowników Socjalnych w Warszawie

Wszystkie osoby zainteresowane aktywną pomocą społeczną zapraszamy na kolejną Konferencję Pracowników Socjalnych, która odbędzie się w terminie 26-28 listopada 2012. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas konferencji zatytułowanej „Organizowanie społeczności lokalnej. Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji” będziemy mówić o Organizowaniu społeczności lokalnej jako metodzie i usłudze oraz jej aktywizującej roli. W spotkaniu wezmą udział wybitni polscy eksperci specjalizujący się w tematyce polityki społecznej. Zaprosiliśmy również Val Harris i Ann Hindley, z Wielkiej Brytanii, które przedstawią doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące w obszarze „community development” w Wielkiej Brytanii. Obejrzymy ciekawe filmy pokazujące jak polskim ośrodkom pomocy społecznej udaje się aktywizować mieszkańców marginalizowanych osiedli z wykorzystaniem metody Organizowania społeczności lokalnej.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych wypracowały oraz testowały poprzez pilotażowe wdrażanie Model Organizowania społeczności lokalnej. OSL jako kwalifikowana usługa społeczna ma szansę stać się elementem systemu polskiej pomocy społecznej. Podczas konferencji będziemy przedstawiać doświadczenia i pierwsze wnioski płynące z pilotażowego, testowego wdrażania Modelu organizowania społeczności lokalnej.

Organizowanie społeczności lokalnej, jako metoda i usługa, wiąże się z realizacją działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans przez wspieranie w rozwoju tych osób, rodzin, środowisk i grup, które znajdują się w najtrudniejszym położeniu oraz przywróceniu najsłabszym ogniwom wspólnot lokalnych poczucia podmiotowości i sprawstwa. Rezultaty te można osiągnąć wyłącznie poprzez prowadzenie planowej, kompleksowej oraz długofalowej pracy środowiskowej – organizowania społeczności lokalnej. Podstawą takiej pracy, jako usługi społecznej, jest włączanie w proces zmiany mieszkańców oraz lokalnych organizacji i instytucji, w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Celem wspólnej pracy ma być nie tylko budowanie kapitału ludzkiego, wyrażającego się w doświadczeniu życiowym, postawach i umiejętnościach poszczególnych mieszkańców, ale również kapitału społecznego, związanego ze wzrostem wzajemnego zaufania i zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss, ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, materiały konferencyjne.

Rejestracja na Konferencję:
http://www.osl.org.pl/formularz_konferencja/

Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona.

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w konferencji, organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia jednej osoby reprezentującej instytucję. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19.11.2012

Organizator: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Do pobrania:
Zaproszenie na Konferencję/Program

Ramowy model Organizowania społeczności lokalnej

Projekt “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.