Aktualności

INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów

 

5 logotypów do KSOW

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną w ramach operacji Inclusion Leader publikacją „INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów”. Publikacja w  polskiej i angielskiej wersji językowej zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego i małopolskiego. Znajdą tam Państwo opisy innowacyjnych metod i narzędzi włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do różnych inicjatyw oddolnych.

PUBLIKACJA LGD

PUBLIKACJA LGD – ANG

 

4

Operacja Inclusion Leader współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Lider operacji: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Partnerzy: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Powiat Płoński, Gmina Załuski