Aktualności

Informacja o wyniku rekrutacji

Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy poniżej listę wyłonionych i zatwierdzonych przez Narodowe Centrum Kultury Animatorów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Rekrutacja animatorów została przeprowadzona, zgodnie z opisaną
w opublikowanym w dniu 10 stycznia 2018r. ogłoszeniu o naborze, procedurą przez Zespół rekrutacyjny składający się z przedstawicieli Narodowego Centrum Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W jej wyniku, spośród 109 zgłoszonych kandydatur, Zespół rekrutacyjny wyłonił następujących
25 animatorów, którzy będą wspierać w tym roku wspierać beneficjentów programu:

 • p. Bednarek Katarzyna
 • p. Brodowska Joanna
 • p. Cholewa Agata
 • p. Dec Damian
 • p. Demel Grzegorz
 • p. Gębala Paweł
 • p. Hausman-Pniewska Monika
 • p. Ignalski Tomasz
 • p. Jankowska Teresa
 • p. Kamiński Paweł
 • p. Koguciuk Karolina
 • p. Kusak Iwona
 • p. Lisowicz-Wala Agata
 • p. Łukaszewski Zbigniew
 • p. Mieruński Zbigniew
 • p. Molas-Wołos Monika
 • p. Nowak Mateusz
 • p. Olender Agnieszka
 • p. Ostalski Karol
 • p. Pawłowicz Beata
 • p. Popłońska-Kowalska Magdalena
 • p. Pytlik Agnieszka
 • p. Rożek Pola
 • p. Sztark Marek
 • p. Wójcik Małgorzata

Pozostałym kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w procesie naboru oraz zapraszamy do udziału w kolejnych rekrutacjach i realizowanych przez nas działaniach.