Aktualności

Informacja o zapytaniu nr 57/5.3/2011

Informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację Forum Partycypacji w społeczności w 2011 roku w gminie Prostki w subregionie EGO w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

 

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa – 100 %

 

Termin składania ofert: 30.08.2011 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe nr 57/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 57/5.3/2011 pdf

Protokół nr 57/5.3/2011.pdf