Aktualności

Informacja o zapytaniu ofertowym nr 63/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na prowadzenie warsztatów w społecznościach lokalnych (gminach) w subregionie Cud nad Wisłą w ramach projektu Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Kryteria oceny ofert: 

1. Cena ofertowa100 %

Termin składania ofert: 31.08.2011 godz. 13:00

Zapytanie ofertowe nr 63/5.3/2011 doc.

Zapytanie ofertowe nr 63/5.3/2011 pdf