Aktualności

Inicjatywy Lokalne dla pracowników ZGN

W dniu 24 czerwca 2014 r. w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy ul. Paca 40 rozpoczęło się zaplanowane na trzy dni szkolenie pod nazwą: „Inicjatywy Lokalne” adresowane do pracowników Zarządu Gospodarki Nieruchomościami dzielnicy Praga Południe.

W trakcie spotkania omówione zostały m.in. formalno-prawne aspekty inicjatywy lokalnej. Wyjaśniono, że inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Współpraca jest bowiem podstawą inicjatywy lokalnej. Na kwestie inicjatywy lokalnej próbowano spojrzeć z perspektywy mieszkańca. Podjęto również temat partnerstwa, a także motywowania do działania. Prowadzące szkolenie omówiły sprawę angażowania się ludzi w działania, bariery w realizacji inicjatyw lokalnych oraz drabinę partycypacji mierzącą skalę zaangażowania. Najważniejszą priorytetową kwestią w rozwoju społeczności lokalnej jest bowiem niezmiennie budowanie wzajemnego zaufania.

Spotkanie prowadziły nasze trenerki: Teresa Jankowska oraz Agnieszka Matan.