Aktualności

Inicjatywy Lokalne w Kulturze – Żory 2016. To się naprawdę dzieje!

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL objęło patronatem honorowym realizację inicjatyw w ramach Obywatelskiego Budżetu Kultury 2016, który ogłosił Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

Nadrzędnym celem konkursu MOK jest aktywizacja społeczna, zachęcenie do wspólnego działania wszystkich osób, które chcą i mają pomysł na realizację projektów z zakresu kultury. MOK czeka na zgłaszanie pomysłów, inicjatyw, wydarzeń do realizacji w miejscach już znanych, ale również do tej pory pomijanych lub zapomnianych. Temat przewodnim ma być kultura, a realizatorami – społecznicy, osoby indywidualne, grupy nieformalne, ludzi „z otwartą głową”, pełne świeżych, nowych, szalonych pomysłów.

Osoby zainteresowane składaniem projektu w razie pytań lub wątpliwości mogą się skontaktować:

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, Żory

Dział Projektów: Anna Sienkiewicz, Irena Przeliorz

mail: ania@mok.zory.pl, irena@mok.zory.pl

telefon: (32) 43 42 436 wew. 19

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach w roku 2015 brał udział w programie „Dom Kultury+Inicjatywy lokalne” realizowanym przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.