Aktualności

Iskra w społeczności, która stanie się zmianą systemową?

Iskra, która staje się systemową zmianą? Marzenia czy realna szansa? Innowatorzy w bibliotekach? W szkołach? w samorządzie? Gdzie jest dla mnie miejsce jako innowatora społecznego i czego potrzebuję, aby stać się innowatorem? Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy wczorajszej konferencji Lokalne innowacje czy odgórne schematy?

21 marca 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt: „Lokalne innowacje czy odgórne schematy?- o modelu społecznie odpowiedzialnego terytorium. W czasie trzech odsłon staraliśmy się dopowiedzieć na tytułowe pytanie konferencji. Na początek uczestnicy poznali założenia  współdziałanie na rzecz solidarnego rozwoju terytorium, prezentowane przez Piotra Wołkowińskiego- niezależnego konsultanta. Zaprezentował on także doświadczenia francuskie- przedstawiając przykłady przedsiębiorczości wynikające z idei społecznie odpowiedzialnego terytorium.

Skąd się biorą innowacje społeczne? Kto je tworzy i jakie mają znaczenie dla rozwoju terytorium? Pytanie te postawiliśmy jako kluczowe w panelu z udziałem Rafała Krenza członka zarządu CAL oraz Piotra Wołkowińskiego. Przyjrzeliśmy się spirali innowacji jak inspiracja, poprzez projekt, pilotaż, test trwałości, poszerzenie skali może stać się systemową zmianą. Odkryliśmy, że kluczowe dla rozwoju innowacji jest wspieranie innowatorów społecznych- osób idących pod prąd, ale pociągających za sobą dużą energię do zmian.  Ważne dla wspierania innowacji jest tworzenie przestrzeni spotkania kreatywności i sprzyjających warunków do rozwoju m.in. poprzez opracowaną metodologię pracy nazwaną metodą laboratorium społecznego.

Na koniec poszukiwaliśmy przestrzeni dla rozwoju innowacji. W tym znalazły się usługi w gminie, działania, które realizowane mogą być przez sektor obywatelski. Posłużyliśmy się modelem Centrum Usług Środowiskowych wypracowanym w trakcie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie. Obejrzeliśmy film jak powstawała spółdzielnia socjalna osób prawnych i jaką może mieć moc dla rozwoju powiatu płockiego.

Jednocześnie zapraszamy do lektury dwóch publikacji wydanych w ramach projektu tj. Laboratorium Ekonomii Społecznej- poradnik jak organizować lokalne planowanie ekonomii społecznej i refleksją nad nią oraz Klastry w sektorze Ekonomii Społecznej- poradnik- jak stworzyć sieć współpracujących podmiotów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Innowacje- przedsiębiorczość- rozwój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.