Aktualności

Jak budować empowerment społeczności?

Coaching społeczny był elementem przewodnim warsztatu z zakresu budowania podmiotowości i sprawstwa (empowermentu) społeczności zmarginalizowanej.

Warsztat został przeprowadzony podczas V Zjazdu Pedagogów Społecznych, który odbył się w dniach 26-28 listopada 2013 roku, w podwarszawskiej Jachrance. Jego organizatorami byli: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Eichstatt – Ingolstadt w Niemczech, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Bratysławie.

Podczas warsztatu, prowadzące Barbara Bąbska i Monika Makowiecka, na bazie doświadczeń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, związanych z pracą w społecznościach lokalnych i odkrywaniem ich siły, przybliżyły rolę coachingu społecznego jako istotnego narzędzia pracy w społecznościach marginalizowanych. Umiejętne zadawanie pytań służy bowiem zarówno wydobywaniu potencjału, jak i projektowaniu oraz celów i przynosi korzyści zarówno indywidualne jak i społeczne. Kanwą do dyskusji były wymiary empowermentu, których wzmacnianie jest podstawowym celem działań realizowanych w społecznościach lokalnych. Dzięki temu bowiem jednostki, grupy i społeczności zwiększają/osiągają panowanie i kontrolę nad własnym życiem i podejmują działania zmierzające do poprawy sytuacji zarówno własnej, jak i wspólnoty, w której toczy się ich życie.  Ponadto zwrócona została uwaga na rolę animatora/organizatora jako refleksyjnego praktyka, który poprzez zadawanie pytań i stałą refleksję, mobilizuje społeczność do działań.  W tym zakresie prezentowane były konkretne przykłady działań, realizowanych w społecznościach marginalizowanych przez uczestników szkoleń, prowadzonych przez CAL.

Do doświadczeń Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, w swoim wystąpieniu odwoływał się również prezes CAL – Bohdan Skrzypczak, który mówiąc o pedagogice społecznej w działaniu wskazywał na jej twórczą rolę sformułowaną jeszcze przez Helenę Radlińską, która postulowała konieczność zmieniania świata siłami człowieka w imię humanitarnych ideałów.

Warsztat został zrealizowany w ramach programu Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.

Monika Makowiecka

Instytut Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej