Aktualności

Jak stworzyć Dom Sąsiedzki?

Zapraszamy do zapoznania się z Modelem Domu Sąsiedzkiego opracowanego przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Miejsca, które zachęca mieszkańców do aktywności i integruje społeczność lokalną.

Jak podkreślają autorzy Inspiracją dla tworzenia modelu Domu Sąsiedzkiego były programy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, wdrażane w Polsce od ponad dziesięciu lat, które uczą jak odkrywać, wspierać i rozwijać siłę lokalnych społeczności.

Model Domu Sąsiedzkiego został opracowany, by upowszechniać możliwość tworzenia miejsc, które ogniskują aktywność mieszkańców i zwiększają ich zdolność do przekształcania środowiska w oparciu o własne siły i zasoby.  Wyznacza on optymalną, idealną jego wizję. Wskazuje wiele obszarów funkcjonowania i działań, które każdy Dom Sąsiedzki z różnym natężeniem może realizować. Poszczególne Domy Sąsiedzkie, jak w puzzlach, mogą wybierać dla siebie priorytetowe obszary działania w odpowiedzi na realne, rozeznane potrzeby mieszkańców, zmierzając do budowania i wzmacniania siły lokalnych społeczności.

Zachęcamy do lektury!

Do pobrania:
Model Domu Sąsiedzkiego